Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Ýazgylar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Reyyan
8 sag. öň
Yuregim yaraly,gozlerim yasly. Galmaly boldy,sen durmusumdan gidenden sonra! **** Hic kim derdime derman bolup bilme ...

Dowamy
3 0 3
Peri
8 sag. öň
Işiň rowaçlananda Kä kişi begener Kän kişi gynanar Görmedik bol geçiber Diýer eken köneler ****** Bedew ...

Dowamy
4 0 6
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 14:03)
Soymedin meni Soygimi duymadyn, men seni soydum, Syrly bakyslaryn nazaryn duydum. Ugrunda janymy yandyryp koydum, Me ...

Dowamy
10 2 13
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
1.Gyzlar bilen bile wagtyn ic gysmayar. 2.Olaryn ysy yakymly(saclary, duhilary...). 3.Depderini yazyp beryarler. 4.Az ...

Dowamy
8 12 15
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:52)
Meňli öýüne geldi indi birneme özüne gelipdi, sebäbi aýtjak diýen geplerini aýdyp uruşypdy, ýaraşypdy. Iki dosty ýene öň ...

Dowamy
1 4 6
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:51)
Dp ýalbarsa bor diýdi we jaňy aldy Begmyrat- Alooo janym Kümüşjan oňatmy ýagdaýlaň? Kümüş- howa oňat sen oňatmy - Oň ...

Dowamy
1 0 2
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:50)
Meňli dükandan aýlanyp gelýän wagty Begmyrat alyndan çykdy we ikisi gepleşip durdylar. Begmyrat- Meňli bagyşlarsyň saň ...

Dowamy
1 0 3
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:50)
Bu güni hem geçdi, ertesi ýene klasdaşlary üýşip oturdylar, Meňliniň gaty erbet kellesi agyrýady, sebäbi ol köpçülige b ...

Dowamy
1 0 2
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:49)
Meňli bolsa 3-nji gyz bolansoň aagasy ýokdy, ol hem agam bolsady diýýädi şonuň ün bular biri birine aga eke diýýädiler) ...

Dowamy
1 0 3
1 2 3 25
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 14:03)
Soymediñ meni
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
Gyzlar barada
SÖHBETDEŞLIK
Peri
7 sag. öň
Reyyan, Ämin janym
Reyyan
7 sag. öň
Peri, aydanyn gelsin amin
Peri
7 sag. öň
Reyyan, ay bizem bolarysda nesip bolsa
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!