Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Ýazgylar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:49)
Indi Nurýagdy Meňlini görse aňryk bakyp geçýädi. Meňli bu ýagdaýa begensede azrak gynanýady sebäbi 10 klas bolup klasdaş ...

Dowamy
1 0 3
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:48)
Wagt gaty çalt geçýär eken, ynha düýn 2-nji synpda okap ýören Meňli eýýäm 10-njy synp. Meňli diýseň owadan akylly düşbüj ...

Dowamy
2 0 5
KERTENKELLE
2 gün öň (13 Мая 2021, 09:18)
SALAM HEMME AGZA MAŇA 7-6 LAŇ SYNAG JOGAPLARY GEREKDI KIMDE BARKA ŞU ÝYLYŇKY GEREK
0 0 5
Yazmuradovna
3 gün öň (12 Мая 2021, 18:33)
Mährimden don öreyin, Al,üsheme geysene. Kölegäñe döneyin Meni asla küyseme. Yüregmi buz sowadar Yyly bolup girsene ...

Dowamy
4 6 11
Betjee
3 gün öň (12 Мая 2021, 11:58)
Salam ähliňize, ertir mukaddes Oraza hem gutarýar, 12-sinden 13-ne geçilýän gije agyz beklemeli ýada ýok?! eger beklemel ...

Dowamy
0 6 15
Азиз1303
3 gün öň (12 Мая 2021, 10:37)
Gygyr, her kim eşider, ýuwaşlyk bilen aýt, ýakynyňdaky eşider. Emma diňe söýýän adam dymýanlygyň sebäbini biler. Gürlem ...

Dowamy
9 0 10
Yazmuradovna
3 gün öň (12 Мая 2021, 08:15)
Mana 11lerin exam jogaplary gerekdi?!Bar bolsa ugradayynda
0 2 6
Reyyan
3 gün öň (12 Мая 2021, 00:46)
Hakykatdanam soyyan erkek soyyan gyzy yok diysede onun yzyndan ayrylmaz hemishe arkasynda durar bashyna sayawan bolar. Y ...

Dowamy
7 5 15
Mehrimah
3 gün öň (12 Мая 2021, 00:30)
Garandym sagy-soly, Kalbymdan saldyň ýoly. Saňa teşne ýüregim, Arzuw umytdan doly. Ýel öwüsdi, ýatmady, Arzuw daň ...

Dowamy
6 1 8
Mehrimah
3 gün öň (11 Мая 2021, 23:41)
Etmişim kän, ötmüşem sen, çagalygmyñ ýeñlesligni, Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny, On ýyl geýdiñ bir ge ...

Dowamy
4 1 6
1 2 3 4 25
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 14:03)
Soymediñ meni
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
Gyzlar barada
SÖHBETDEŞLIK
Peri
8 sag. öň
Reyyan, Ämin janym
Reyyan
8 sag. öň
Peri, aydanyn gelsin amin
Peri
8 sag. öň
Reyyan, ay bizem bolarysda nesip bolsa
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!