Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Kategoriýalar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Edebiýat we sungat
rahyms002
2 gün öň (15 Июн 2021, 11:00)
Bu gün üýtgeşik gün. Ne üçin beýle?! Howa-da garaldy, Gitjekdim seýle. Başym aýlanyp, Oturdym ýerde. Geň zat bolan ...

Dowamy
3 4 5
Atayeva
3 gün öň (14 Июн 2021, 21:57)
Gorkut ata şeýle söýlemiş: − Tañry-Tañry diýmeýinçe, işler oñmaz. Kadyr Tañry bermeýinçe, är baýymaz. Başda ýazylma ...

Dowamy
0 0 0
aymammedovic
6 gün öň (11 Июн 2021, 00:54)
Tapawdy yok 5-mi 15-mi yasyn Diyaysen calaja agryar basym Basyny sypajak yeke EJENDIR EJEDIR ynanyn yalnyz syrdasyn ...

Dowamy
10 4 16
aymammedovic
6 gün öň (11 Июн 2021, 00:25)
Soyup mun gyzy dal yekeje birin Sona bir omrumi baglap gecirsem Gijeler garanky kocede dalde Oyumde bileje uklap gec ...

Dowamy
7 10 8
rahyms002
8 gün öň (9 Июн 2021, 21:49)
Gorkup turdum düýnki gören düýşime, Düýşümde husytlaň haram iýşine, Toba edýän ähli ýalňyş işime, ...

Dowamy
2 2 5
rahyms002
8 gün öň (9 Июн 2021, 19:31)
Aý ýaly nurludyr seň gözel ýüzüň, Ýyldyz deý ýalkym bar owadan gözüň, Haýrany bolýaryn her aýdan sözüň, Sen şeýle aja ...

Dowamy
4 7 7
Atayeva
11 gün öň (6 Июн 2021, 21:15)
Guş burunsyz dogmaz, çaga — rysgalsyz Uly başlar, kiçi işlär Dünýäni sil alsa, guba gazyň döşünden Il oňlasa, atyňy so ...

Dowamy
7 0 7
Atayeva
11 gün öň (6 Июн 2021, 21:05)
Düshünmäge çalyshma. Ine, sheÿledir durmush. Hemishe ol dözmedikleriñiz dözer size. Eger çyndanam birini unutmak isle ...

Dowamy
5 0 5
Atayeva
11 gün öň (6 Июн 2021, 20:57)
Bir wagtlar kemçilikleriňem şeýle bir gözeldi... emma indi bolsa gözellikleriňem kemçilikli. Dolanyp gelmejek bir gid ...

Dowamy
4 1 5
Atayeva
11 gün öň (6 Июн 2021, 20:53)
Söÿgülisinden aÿrylan bir erkegiñ ÿüzüniñ reñki üÿtgär, zenanyñ saçynyñ. Nähili geñ? Ynsan durmushy sorag bilen bashl ...

Dowamy
1 0 2
1 2 3
SÖHBETDEŞLIK
Handsome
15 min. öň
Salamaleykum
Zodiac
50 min. öň
ADMINKA,
ADMINKA
1 sag. öň
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!