Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Kategoriýalar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Şygryýet
Peri
10 sag. öň
Işiň rowaçlananda Kä kişi begener Kän kişi gynanar Görmedik bol geçiber Diýer eken köneler ****** Bedew ...

Dowamy
4 0 6
Mehrimah
3 gün öň (12 Мая 2021, 00:30)
Garandym sagy-soly, Kalbymdan saldyň ýoly. Saňa teşne ýüregim, Arzuw umytdan doly. Ýel öwüsdi, ýatmady, Arzuw daň ...

Dowamy
6 1 8
Mehrimah
3 gün öň (11 Мая 2021, 23:41)
Etmişim kän, ötmüşem sen, çagalygmyñ ýeñlesligni, Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny, On ýyl geýdiñ bir ge ...

Dowamy
4 1 6
Mehrimah
4 gün öň (10 Мая 2021, 23:26)
Sarysyndan ýoldum, gögünden ýoldum, Gyzylyndan ýoldum,agyndan ýoldum, Güller biri birinden ajaýyp eje! Dogrujamy diýs ...

Dowamy
9 1 12
Mehrimah
5 gün öň (10 Мая 2021, 13:48)
Ynanasym gelmän şowsuz täleýme, Çalajan umydym göterip barýan. Seretsem köñlümde umytly täk jan. Teýi ahyrlapdyr guta ...

Dowamy
7 0 8
Mehrimah
5 gün öň (10 Мая 2021, 07:55)
Ýollar aýra düşdi,aglama dünýäm! Aýyp bor, gözleriñ ýaşlara ezmek, Agyram degýän eken,elleriñ bilen, Söýeniñi özge go ...

Dowamy
7 2 10
Mehrimah
5 gün öň (10 Мая 2021, 07:40)
«Baharda gelerin» diýip, gidipdiň, Ynha, bahar! Ynha, ýagyş! Ynha, men! Ýollaryňda sergezdan men, tenha men. «Geler ...

Dowamy
3 1 6
Mehrimah
7 gün öň (7 Мая 2021, 20:13)
MAGTYMGULY PYRAGY Asla seni görmemişem, dildarym! Gumrumy sen, bilbilmi sen, näme sen? Gamgyn köňlüm hyýalynda al ...

Dowamy
4 0 5
Mehrimah
8 gün öň (7 Мая 2021, 18:48)
Saýrasa taý guşlara, Ynjany-da aýandyr. Enä meňzeş gussada. Gamlananda uýaňdyr. Iliň-günüň toýunda, Çyzgalandyr b ...

Dowamy
7 0 9
Mehrimah
8 gün öň (6 Мая 2021, 21:29)
Gök astynda ýalňyz men, Ýer üstünde ýalňyz men, Özüm aglap köşeşsem, Hiç kimse bilmez, eje!... Bagra basyp ýatyrd ...

Dowamy
2 3 4
1 2 3 4
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 14:03)
Soymediñ meni
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
Gyzlar barada
SÖHBETDEŞLIK
Peri
9 sag. öň
Reyyan, Ämin janym
Reyyan
9 sag. öň
Peri, aydanyn gelsin amin
Peri
9 sag. öň
Reyyan, ay bizem bolarysda nesip bolsa
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!