Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Kategoriýalar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Erkin ýazgylar
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
1.Gyzlar bilen bile wagtyn ic gysmayar. 2.Olaryn ysy yakymly(saclary, duhilary...). 3.Depderini yazyp beryarler. 4.Az ...

Dowamy
8 12 15
KERTENKELLE
2 gün öň (13 Мая 2021, 09:18)
SALAM HEMME AGZA MAŇA 7-6 LAŇ SYNAG JOGAPLARY GEREKDI KIMDE BARKA ŞU ÝYLYŇKY GEREK
0 0 5
LeYLaSHKa
4 gün öň (11 Мая 2021, 16:18)
Anne hakki ödenmez, Sevmeye ömür yetmez, Bütün dünya benim olsa, Bir tane Annam etmez...
5 0 11
LeYLaSHKa
4 gün öň (11 Мая 2021, 16:06)
Her adamda iki sany ganat bolar :biri Eje beyleki Kaka.Biz shol ganatlar bar wagty al-asmana uchup bilyaris.Yone, bir ga ...

Dowamy
4 1 8
LeYLaSHKa
4 gün öň (11 Мая 2021, 16:01)
Bu bir duranja kitapdyr, gecheni gechdi bil, senin durmusyndan gitseler gitsin, sen kitaby beyleki sahypasyna gechir, se ...

Dowamy
3 1 8
AliBegMuRaDOglu
7 gün öň (8 Мая 2021, 14:38)
Salam diňe işi düşende meniň saýtyma gelip, haýyş eden bolup ýüzlenip, yzyndanam işi bitensoň çykyp başga saýta gidýänle ...

Dowamy
6 8 15
BETT_BETT
8 gün öň (7 Мая 2021, 16:41)
Ýalñyz diýme, ýekeligi söýsemem, Ýalñyzlygym duýup käte ezilsem Bolsañda perişde gelmegin sorap, Indi seni söým ...

Dowamy
5 2 10
BETT_BETT
8 gün öň (7 Мая 2021, 16:35)
Käteler şeýlebir küýseýän seni,Sen ýok ýanymda, aramyz uzak,Aldaýarlar elbetde söýýärin diýip,Utuldym menem, gurdular du ...

Dowamy
3 0 6
BETT_BETT
8 gün öň (7 Мая 2021, 16:32)
Ýürekden söýenim, meniñ dilberim, Aşyk boldum men, seniñ bakyşlaryña, Bagyñda bilbil men saýrar dillerim, Yşgymyñ odu ...

Dowamy
4 3 6
Mehrimah
8 gün öň (7 Мая 2021, 11:10)
Dag-depelik hem-de giň, Baýyrlykdan ybarat, Bolanmyşyn salynan, Ullakan bir Ymarat, Bir wagt, gadym zaman, Ýaşanm ...

Dowamy
5 1 9
1 2 3 4
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 14:03)
Soymediñ meni
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
Gyzlar barada
SÖHBETDEŞLIK
Peri
9 sag. öň
Reyyan, Ämin janym
Reyyan
9 sag. öň
Peri, aydanyn gelsin amin
Peri
9 sag. öň
Reyyan, ay bizem bolarysda nesip bolsa
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!