Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Блог Guduz_Official
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Guduz_Official
11 gün öň (4 Мая 2021, 12:01)
Hemme agzalar dykgatyna Su wagyt 8synp 7yaslylaryn we 9synp egzamin jogaplary bar Sonam 11 ene dili we edebiyat joga ...

Dowamy
5 21 26
Guduz_Official
11 gün öň (3 Мая 2021, 21:42)
Prosta bara Oñ ýylgyrsy Oñ gözleri Oñ bakysy Ozune seylebir Mayyl edyadide Yazyn yylysy yaly Yylysy bardy ...

Dowamy
8 8 16
Guduz_Official
17 gün öň (27 Апр 2021, 23:27)
Examination questions in English for the 8th grade students of secondary schools (2020-2021 academic year) Exa ...

Dowamy
3 21 15
Guduz_Official
39 gün öň (5 Апр 2021, 21:03)
Ya Azim Oldur Azamatly Ya Gafur sen gunaleri geciryan Ya Şekur sen Minetdarlyk edyan Ya Aliýý sen uly ve h ...

Dowamy
4 0 6
Guduz_Official
40 gün öň (5 Апр 2021, 10:22)
Galantey & Syke dali - Etmedik keypim yok eje Aydymyn sozleri Garaldy shugunimiz ertir Bu yerler garanky yok tertip ...

Dowamy
3 2 8
Guduz_Official
42 gün öň (3 Апр 2021, 11:12)
Biljek bol kim geldi Verse 1 Ye gujagymda läççe but Balañ hääx edil avtobus Pette pull pette pette ...

Dowamy
1 0 8
Guduz_Official
42 gün öň (2 Апр 2021, 21:26)
Oglan gyzy ýüreginden arzylap söýýärdi, onuñ her minudynyñ manysyny diñe shol mährem gyz tutýardy! Gyz hem oglany ýüregi ...

Dowamy
3 0 6
Guduz_Official
42 gün öň (2 Апр 2021, 21:20)
Ol waka indi-indi meniň ýadymdanam çykyberipdi. Ýöne şu gün seýilgähde gezelenç edip ýören wagtym ýigit bilen gyzyň aras ...

Dowamy
2 2 5
Guduz_Official
46 gün öň (30 Mart 2021, 18:02)
Özge bilen gurduk durmuş, Bizi yşk yhlasy urmuş. Didämde galdy suratyň, Gör, pelek ne rowa görmüş?! Ýa sen bolduň ...

Dowamy
1 6 4
Guduz_Official
46 gün öň (30 Mart 2021, 17:52)
Zorum ýokda, zarym bardyr, Bir ýylgyr doňmasaň bolýa! Ak süýt beren öwülýädir, Şoňa daş zyňmasaň bolýa! Kimseleriň ...

Dowamy
1 0 1
1 2
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 14:03)
Soymediñ meni
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
Gyzlar barada
SÖHBETDEŞLIK
Peri
8 sag. öň
Reyyan, Ämin janym
Reyyan
8 sag. öň
Peri, aydanyn gelsin amin
Peri
8 sag. öň
Reyyan, ay bizem bolarysda nesip bolsa
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!